Jeździeckie Centrum Informacyjne - qnwortal.com

Jeździeckie Centrum Informacyjne qnwortal.com – internetowy magazyn przeznaczony dla pasjonatów i profesjonalistów jeździectwa – jest pierwszym, dużym projektem zrealizowanym przez Patryka Arłamowskiego. Pierwsza wersja serwisu została udostępniona przez autora w wieku 15 lat, 13 grudnia 2003r.

Dzięki innowacyjnym jak na wczesne początki epoki „Web 2.0” elementom pozwalającym na interakcję pomiędzy użytkownikami – jak fora dyskusyjne, chat, bazy danych (w tym największa w Polsce baza rodowodowa) a także zaangażowaniu szerokiej rzeszy osób współpracujących na zasadzie wolontariatu oraz odbywających praktyki z zakresu dziennikarstwa, komunikacji a nawet informatyki (w roku 2006 z serwisem aktywnie współpracowały 34 osoby), serwis w przeciągu kilku lat stał się największym magazynem branżowym związanym z jeździectwem, docierając do ponad 60% potencjalnych czytelników.

Oprócz stworzenia platformy internetowej, Patryk Arłamowski w latach 2003 - 2011 pełnił funkcję redaktora naczelnego serwisu. Do jego zadań należało m.ini. zarządzanie zespołem redakcyjnym. Pod patronatem Jeździeckiego Centrum Informacyjnego odbyło się ponad 200 zawodów i imprez hipicznych. Ilość opublikowanych artykułów i reportaży przekroczyła 2 tysiące.

Po 10 latach, wciąż pozostaje w pierwszej trójce serwisów poświęconej tej tematyce w Polsce. 

» więcej informacji: qnwortal.com.