Dział Badań i Rozwoju

Dział Badań i Rozwoju

Dział Badań i Rozwoju firmy Arlamowski Investment pozwala na prowadzenie prac badawczych mających na celu ustalenie wykonalności technicznej innowacyjnych pomysłów związanych w szczególności z elektroniką, telekomunikacją, automatyką i robotyką oraz oprogramowaniem. Poza własnym zapleczem badawczym, posiadamy dostęp do nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego wiodących instytucji naukowych oraz doświadczonej kadry badawczej.

Schemat działania

Po otrzymaniu zlecenia i podpisaniu umowy o poufności, nasz zespół w przeciągu kilku dni przygotuje koncepcję rozwiązania problemu (np. konstrukcji urządzenia), a następnie – po akceptacji ze strony zleceniodawcy – przystąpi do prac związanych z wykonaniem prototypu.

Skonstruowanie prototypu pozwoli bliżej poznać aspekty funkcjonowania rozwiązania, jego słabe oraz mocne strony oraz zagrożenia. Prototyp umożliwi także określenie kosztów produkcji oraz eksploatacji rozwiązania.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku, spełniającego oczekiwania zamawiającego, jest wdrożenie rozwiązania do produkcji i/lub eksploatacji. Na tym etapie dostarczamy klientowi pełną dokumentację wraz z działającym prototypem służącym za wzorzec odniesienia. Możemy też aktywnie uczestniczyć w dalszej jego komercjalizacji.

W momencie, gdy produkt znajdzie się na rynku, pomagamy w jego rozwoju i ciągłym unowocześnianiu, prowadzącym do zdobycia i utrwalenia pozycji konkurencyjnej.

 Wszystkie prace prowadzimy ze szczególnym zachowaniem poufności.