start

Undefined

Innovations

Investments in research and development that lead to the implementation of innovations are an integral part of developing and maintaining a competitive edge of modern enterprises. Aiding innovative and knowledge-based businesses and industries is one of the priorities of well-developed countries.

In Poland, the activity of enterprises in the R & D area is still relatively small, but each year more and more companies start to realize the potential stemming from active development.

Innowacje

Inwestycje w badania i rozwój prowadzące do wdrożenia innowacji stanowią nieodłączny element budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Wspieranie nowatorskich i opartych na wiedzy firm oraz sektorów gospodarki jest jednym z  priorytetów krajów wysokorozwiniętych.

W Polsce aktywność przedsiębiorstw w obszarze R&D jest ciągle niewielka, jednakże każdego roku coraz więcej firm dostrzega potencjał wynikający z aktywnego rozwoju.