Innowacje

Inwestycje w badania i rozwój prowadzące do wdrożenia innowacji stanowią nieodłączny element budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Wspieranie nowatorskich i opartych na wiedzy firm oraz sektorów gospodarki jest jednym z  priorytetów krajów wysokorozwiniętych.

W Polsce aktywność przedsiębiorstw w obszarze R&D jest ciągle niewielka, jednakże każdego roku coraz więcej firm dostrzega potencjał wynikający z aktywnego rozwoju.

Patryk Arłamowski jest jednym z najmłodszych, polskich wynalazców i innowatorów. Przed 25 rokiem życia stworzył ponad 20 innowacyjnych produktów opartych o nowoczesne technologie. Zrealizował także kilka projektów wymagających elastycznego podejścia i zarówno wszechstronnej jak i specjalistycznej wiedzy. Opracowane przez niego rozwiązania zostały uznane przez wiodącą, polską uczelnię za innowację produktową oraz procesową.

Poza pracą o charakterze badawczym nad kolejnymi projektami świadczy specjalistyczne usługi związane z inwestycjami w badania i rozwój oraz innowacyjnością.